Bierzemy udział w przetargach publicznych, współpracujemy z innymi firmami budowlanymi w charakterze wykonawcy, podwykonawcy lub zleceniodawcy, świadczymy usługi dla podmiotów prywatnych.

Zakres świadczonych usług:

Prace ziemne i ogólnobudowlane
• Prace związane z wykopami i przemieszczaniem mas ziemnych
• Kompleksowe budowy składowisk odpadów komunalnych 
• Budowa i remonty zbiorników wodnych
• Budowa kanalizacji, oczyszczalni i wodociągów 
• Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
• Rekultywacja składowisk odpadów

Drogi
• Budowa i remonty dróg
• Zimowe utrzymanie dróg

Usługi
• Remonty sprzętu budowlanego (koparki, spycharki, ładowarki itp.)
• Prace blacharskie, tokarskie i spawalnicze

Inne
Wszelkie prace związane z użyciem sprzętu ciężkiego: koparek, koparko - ładowarek, spychaczy, równiarek, dźwigu, kruszarki, walców, samochodów ciężarowych, zagęszczarek gruntu, młotów hydrauliczno wyburzeniowych, zamiatarek drogowych.