Obecnie firma zaangażowana jest m.in. w realizację następujących inwestycji:

-Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budowlami towarzyszącymi na rzece Czapelka w Kobylanach w Gminie Terspol,

-System ochrony lasów przed pożarami w Nadleśnictwie Leżajsk - część nr V "Zbiornik p.poż z placem manewrowym i urządzeniem wodnym służącym do poboru wody na cele p.poż - Wydrze",

-Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Zbiornik Korniaktów oraz wykonanie zadania: Zbiornik Korniaktów w procedurze zaprojektuj i wybuduj dla Nadleśnictwa Leżajsk,

- Budowa dwóch zbiorników retencyjnych w leśnictwie Sikorówka w systemie zaprojektuj i wybuduj dla Nadleśnictwa Lubaczów,

-Remont zbiornika wodnego oraz wykonanie ujęcia wody ppoż. w miejscowości Pańków dla Gminy Tarnawatka,

-Odtworzenie zbiornika retencyjnego w leśnictwie Załuże Nadleśnictwa Lubaczów, 

-Odtworzenie zbiorników na starych stawach w Leśnictwie Czerce oraz Modernizacja zbiornika wodnego odtworzonego na starym stawie w Leśnictwie Pawłowa- zadanie częśćiowe nr 1 i nr 2 dla Nadleśnictwa Sieniawa,

-Zagospodarowanie przestrzeni zbiornika wodnego w Rogóźnie, gmina Tomaszów Lubelski.