Obecnie firma zaangażowana jest m.in. w realizację następujących inwestycji:

-Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budowlami towarzyszącymi na rzece Czapelka w Kobylanach w Gminie Terspol,

-Budowa i przebudowa drogi leśnej Cisowa - Łodzinka - Panieński Czub w Leśnictwie Cisowa na odcinku od km 3+113 - 5+483 - ETAP I, 

-System ochrony lasów przed pożarami w Nadleśnictwie Leżajsk - część nr II "Zbiornik p.poż z placem manewrowym i urzadzeniem wodnym służącym do poboru wody na cele p.poż - Piskorowice",

-System ochrony lasów przed pożarami w Nadleśnictwie Leżajsk - część nr III "Zbiornik p.poż z placem manewrowym i urządzeniem wodnym służącym do poboru wody na cele p.poż - Brzyska Wola",

-System ochrony lasów przed pożarami w Nadleśnictwie Leżajsk - część nr IV "Zbiornik p.poż z placem manewrowym i urządzeniem wodnym służącym do poboru wody na cele p.poż - Sarzyna",

-System ochrony lasów przed pożarami w Nadleśnictwie Leżajsk - część nr V "Zbiornik p.poż z placem manewrowym i urządzeniem wodnym służącym do poboru wody na cele p.poż - Wydrze",

-System ochrony lasów przed pożarami w Nadleśnictwie Leżajsk - część nr VI "Zbiornik p.poż z placem manewrowym i urządzeniem wodnym służącym do poboru wody na cele p.poż - Wólka Niedźwiedzka",

-Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Zbiornik Korniaktów oraz wykonanie zadania: Zbiornik Korniaktów w procedurze zaprojektuj i wybuduj dla Nadleśnictwa Leżajsk,

- System ochrony lasów przed pożarami w Nadleśnictwie Leżajsk - część nr II "Urządzenie p.poż do poboru wody na zbiornikach w miejscowościach Jastrzębiec, Zmysłówka, Rakszawa",

-Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112088L od km 0+000 do km 0+200 w miejscowości Rzeplin dla Gminy Ulhówek. 

- Budowa dwóch zbiorników retencyjnych w leśnictwie Sikorówka w systemie zaprojektuj i wybuduj dla Nadleśnictwa Lubaczów,

-Remont zbiornika wodnego oraz wykonanie ujęcia wody ppoż. w miejscowości Pańków dla Gminy Tarnawatka,

- Odbudowa drogi gminnej nr 110934L od km 0+725 do km 1+500 w miejscowości Komarów - Osada, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017r. dla Gminy Komarów - Osada.