Obecnie firma zaangażowana jest m.in. w realizację następujących inwestycji:

-Odśniezanie dróg gminnych i zwalczanie gołoledzi w sezonie zimowym 2017/2018 dla Gminy Tomaszów Lub.

-Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budowlami towarzyszącymi na rzece Czapelka w Kobylanach w Gminie Terspol.

-Budowa i przebudowa drogi leśnej Cisowa - Łodzinka - Panieński Czub w Leśnictwie Cisowa na odcinku od km 3+113 - 5+483 - ETAP I